Vergoedingen/tarieven:

Volledige Prothese

De basisverzekering vergoed 75% van een volledige prothese, de overige 25% bestaat uit uw wettelijke eigen bijdrage. Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft kan het zijn dat de verhoudingen veranderen.

Klikgebit/prothese op implantaten

Een klikgebit wordt vergoed vanuit de basisverzekering wanneer dit is goedgekeurd door de verzekeraar. Uw eigen bijdrage voor de behandeling is vaak 8%, 10% of 17%. Deze percentages kunnen verschillend zijn per zorgverzekeraar. Tevens kan de eigen bijdragen ook nog vergoed worden wanneer u een aanvullende verzekering heeft. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.

Gedeeltelijke protheses of frameprotheses

De gedeeltelijke protheses of frameprotheses worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft kan dit wel gedeeltelijk of geheel vergoed worden. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.

Reparaties

Reparaties aan een volledige prothese of klikgebit worden voor 90% vanuit de basisverzekering vergoed, de overige 10% bestaat uit uw wettelijke eigen bijdrage. Ook hiervoor geldt dat wanneer u een aanvullende verzekering heeft ook de eigen bijdrage gedeeltelijk of geheel vergoed kan worden. Dit kunt u het best navragen bij uw zorgverzekeraar.

Een gedeeltelijke prothese of een frameprothese wordt alleen vergoed wanneer u een aanvullende verzekering heeft.